Lot 19 Mobiliari de menjador: Mas Office Soho i Bridget

Lotes»Acord Marc»Lot 19 Mobiliari de menjador: Mas Office Soho i Bridget

Amb les taules Soho i les cadires Bridget de Mas pretenem donar resposta a les necessitats del Lot 19 de l’Acord Marc CCS 2022 6.

Descripció General: Mobiliari de menjador

PPTQTM / CAQTM – Qualitat de l’article

PPTQTM.1 / PPTQTM.4 Estructura tubular metàl·lica de gruix de paret de 1.5mm i peus tubulars secció quadrada, rectangular o circular amb anivelladors metàl·lics. O de material plàstic d’alta resistència. Autoportant i independent.

CAQTM.1 Possibilitat d’alçada regulable.

PPTQTM.2 Taula amb sobre d’aglomerat de 750 Kg/m³ de densitat, acabat en melamina amb gramatge 240 g/m² i cantells al perfil per antixocs de ABS 2mm. Gruix del tauler de 25mm. CAQTM.2 També es poden fabricar amb tauler en laminat d’alta pressió, fenòlic, …

PPTQTM.3 Cantells i arestes arrodonits per seguretat. Pintat amb pintura epòxid amb un gruix de més de 80 micres. Tractament anticorrosiu. El sobre s’uneix a l’estructura per mitja de cargolam universal. Peces compatibles per tota la gamma de taules.

PPTQTM.5 / PPTQTM.6 Diferents mides, que donen opció de modulabilitat i acabats. Muntatge / desmuntatge en menys de 10 minuts, senzill i no calen postures ni forces no ergonòmiques.

Acabats superiors Soho de Mas
Potes Soho

PPTATM – Ambientalització de l’article

PPTATM.1 El material de fusta amb que es fabrica procedeix de fonts legítimes segons Certificat FSC / PEFC.

PPTETM / CAETM – Ergonomia de l’article

Mides adaptables als diferents llocs de treball independents.

PPTETM.1 / CAETM.1 Taules independents de la cadira

PPTETM.2 / CAETM.2 Superfície poc brillant, que no reflecteixi la llum incident. Cantells i arestes arrodonits per seguretat.

PPTETM.3 / CAETM.3 Altura apte per percentil 50 i regulable per anivellació de 8cm. Anivellable +/- 8 cm. Baixa transmissió tèrmica. Comportament triboelèctric, amb capacitat de dissipació de la càrrega electroestàtica generada per les superfícies.

Muntatge senzill i no calen postures ni forces no ergonòmiques. No genera sorolls ni vibracions en el seu ús.

Taules altes de menjador Sèrie OFFICE SOHO

PPTQTAM / CAQTAM – Qualitat de l’article

PPTQATM.1 / PPTQTAM.4 Estructura tubular metàl·lica de gruix de paret de 1.5mm i peus tubulars secció quadrada, rectangular o circular amb anivelladors metàl·lics. O de material plàstic d’alta resistència. Autoportant i independent.

CAQTAM.1 Possibilitat d’alçada regulable.

CAQTAM.2 Possibilitat d’incorporar reposapeus a les taules. PPTQTAM.2 Taula amb sobre d’aglomerat de 750 Kg/m³ de densitat, acabat en melamina amb gramatge 240 g/m² i cantells al perfil per antixocs de ABS 2mm. Gruix del tauler de 25mm.

CAQTAM.3 També es poden fabricar amb tauler en laminat d’alta pressió, fenòlic, …

PPTQTAM.3 Cantells i arestes arrodonits per seguretat. Pintat amb pintura epòxid amb un gruix de més de 80 micres. Tractament anticorrosiu. El sobre s’uneix a l’estructura per mitja de cargolam universal. Peces compatibles per tota la gamma de taules.

PPTQTAM.5 / PPTQTAM.6 Diferents mides, que donen opció de modulabilitat i acabats. Muntatge / desmuntatge en menys de 10 minuts, senzill i no calen postures ni forces no ergonòmiques

PPTATAM – Ambientalització de l’article

PPTATAM.1 El material de fusta amb que es fabrica procedeix de fonts legítimes segons Certificat FSC / PEFC.

PPTETM /CAETAM – Ergonomia de l’article

Mides adaptables als diferents llocs de treball independents. PPTETM 1 / CAETAM.1 Taules independents de la cadira

PPTETM 2 / CAETAM.2 Superfície color clar, no brillant. Cantells i arestes arrodonits per seguretat.

PPTETM 3 / CAETAM.3 Altura apte per percentil 50 i regulable per anivellació de 8cm. Anivellable +/- 8 cm. Baixa transmissió tèrmica. Comportament triboelèctric, amb capacitat de dissipació de la càrrega electroestàtica generada per les superfícies. Muntatge senzill i no calen postures ni forces no ergonòmiques. No genera sorolls ni vibracions en el seu ús.

Tamborets alts de menjador Sèrie CADIRES BRIDGET

Ref. 131 Bridget de Mas

PPTQTBM / CAQTBM – Qualitat de l’article

PPTQTBM.1 / QAQTBM.3 Estructura metàl·lica o de fusta o material plàstic d’alta resistència, fixe, alta o baixa o giratòria segons model.

CAQTBM.1 Elevació a gas mitjançant palanca situada a la part inferior del seient, de fàcil accés des de la posició d’assegut, segons model.

PPTQTBM.2 / PPTQTBM.4 / CAQTBM.2 Seient acabat amb material plàstic de diferents colors o de multicapes de fusta envernissada natural o lacat de diferents colors i entapissats. Sense cantells vius.

PPTQTBM.3 Equipats amb reposapeus

PPTQTBM.5 Opcions de diferents mides

PPTATBM – Ambientalització de l’article PPTATBM.1 El material de fusta amb que es fabrica procedeix de fonts legítimes segons Certificat FSC / PEFC.

Ref. 130 Bridget de Mas
Ref. 132 Bridget de Mas
Ref. 120 Bridget de Mas

DESCÀRREGUES

Descarrega aquí tota la informació sobre aquests productes

CATÀLEG

FITXA TÈCNICA

CERTIFICATS

¡No te pierdas nada!

Recibe noticias y promociones

Suscríbete a nuestra newsletter

La adaptamos a tus intereses

Recibe noticias y promociones ¡No te piedas nada!