Lot 11 Cadira de col·lectivitat en material plàstic: Luyando Logan

Lotes»Acord Marc»Lot 11 Cadira de col·lectivitat en material plàstic: Luyando Logan
Luyando Logan blanca

Amb la cadira Luyando Logan pretenem donar resposta a les necessitats del Lot 11 de l’Acord Marc CCS 2022 6.

Descripció General: Cadires de col·lectivitat en material plàstic

1- Cadira estable fixe de base de quatre potes o peu patí, amb o sense braços.


2- Estructura metàl·lica fabricada amb tub d’acer rodó.


3- Seient d’amplada de 46 cms. amb vora arrodonida, acabat en polipropilè injectat d’ alta resistència. En cas de portar malla, aquesta va grapada sense utilització de cap tipus de cola.


4- Respatller de 40 cms amb prominència lumbar, acabat en polipropilè d’alta resistència.


5- Possibilitat d’incorporar braços fixes de qualsevol color, tant als extrems, com intermedis entre seients. Els braços van units al seient mitjançant peces metàl·liques d’acer.


6- Materials i acabats superficials resistents a la llum, a l’ impacte, a l’ envelliment i als fregaments.


7- Possibilitat d’ incorporar pala d’ escriptura abatible a la dreta o esquerra, a un dels braços. La pala d’escriptura pots ser de polipropilè injectat o fusta laminada de faig.


8- Apilables entre ells, també quan porten pala d’ escriptura.


9- Unibles entre elles mitjançant peça d’unió.


10 – Topes antilliscants de poliamida d’alta resistència. Possibilitat d’incorporar feltre en els peus per al lliscament en terres com parquet.

11- Aquest model compta amb un carretó especial per al trasllat de les cadires apilades.

12- El material plàstic dels components empleats per fabricar les cadires son reciclats amb un mínim d’un 50%. La totalitat de la cadira es reciclable en un 99%.

Luyando Logan Negra amb pala

Pala d’escriptura en opció

Possibilitat d’ incorporar pala d’ escriptura abatible a la dreta o esquerra, a un dels braços. La pala d’escriptura pots ser de polipropilè injectat o fusta laminada de faig.

Presentació de la cadira Logan en dos del 6 colors:

Luyando Logan en gris i blau
Colors de la Cadira Luyando Logan

PPTQCCP – Qualitat de l’article
PPTQCC.1 – De base amb tipus patí o 4 potes d’alumini o acer. De base amb tipus patí o 4 potes d’alumini o acer. Punt 1 i 2 de la Fitxa Tècnica.


PPTQCCP.2 – Estructura mínima: amb braços i sense braços. Estructura mínima: amb braços i sense braços. Punt 1 de la Fitxa Tècnica.


PPTQCCP.3 – Cadires unibles entre elles. Cadires unibles entre elles. Punt 9 de la Fitxa Tècnica.


PPTQCCP.4 – Si són amb braços, s’ha de poder incorporar pala d’escriptura dreta/esquerra. Possibilitat d’incorporar pala d’escriptura dreta/esquerra. Punt 7 de la Fitxa Tècnica.


PPTQCCP.5 – Possibilitat de que les cadires siguin apilables (fins i tot en cas de que siguin amb pala) Possibilitat d’incorporar pala d’escriptura dreta/esquerra. Punt 8 de la Fitxa Tècnica.


PPTQCCP.6- Diferents colors d’acabats. Possibilitat de diferents colors d’acabats. Punt 13 de la Fitxa Tècnica.


PPTQCCP.7 – Materials i acabats superficials resistents a la llum, a l’envelliment, a l’impacte i als fregaments. Materials i acabats superficials resistents a la llum, a l’envelliment, a l’impacte i als fregaments. Punt 6 de la Fitxa Tècnica.


PPTQCCP.8 – La tapisseria o la malla ha d’anar cosida o grapada, sense utilització de coles. En el cas de cadires de col·lectivitat en tapisseria en malla o tèxtil, aqueta ha d’anar cosida o grapada, sense utilització de coles. Punts 3 i 4 de la Fitxa Tècnica.

PPTECCT – Ergonomia de l’article

PPTEBF.1 – Vora del seient arrodonida. Punt 3 de la Fitxa Tècnica.


PPTEBF.2 – Estables. Punt 1 de la Fitxa Tècnica.

Carretó per a Luyando Logan

Aquest és el carretó amb el que es poden moure fàcilment les cadires Luyando Logan apilades.

Luyando Logan sense braços: Dimensions
Luyando Logan amb braços: Dimensions
Luyando Logan amb pala: Dimensions

DESCÀRREGUES

Descarrega aquí tota la informació sobre aquests productes

CATÀLEG

FITXA TÈCNICA

CERTIFICATS

¡No te pierdas nada!

Recibe noticias y promociones

Suscríbete a nuestra newsletter

La adaptamos a tus intereses

Recibe noticias y promociones ¡No te piedas nada!